آخرین اخبار

درباره ما

با حرکت عادی نمی شود پیش رفت؛ با حرکت عادی و احیاناً خواب‌آلوده و بی حساسیت نمی شود کارهای بزرگ را انجام داد؛ یک همت جهادی لازم است، تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای این کارها لازم است. باید حرکتی که می شود، هم علمی باشد، هم پر قدرت باشد، هم با برنامه باشد، و هم مجاهدانه باشد.
مقام معظم رهبری دامت برکاته بیستم اسفند ماه سال 1392مجمع فعالان فرق و ادیان/ مؤسسه فرهنگی- تبلیغی عصر، مجموعه ای از فعالان و اساتید حوزه فرق و ادیان اصفهان می باشند که، با هدف استفاده از ظرفیت دینی و فرهنگی نیروهای متعهد و انقلابی اصفهان، در صدد است؛ در عرصه تهاجم فرهنگی و فکری جرایان های انحرافی فرق و ادیان، به رسالت دینی خود عمل نماید.

در این راستا، از تمام مؤمنان علاقه مند، طلاب، دانشجویان و تمام اقشار جامعه دعوت می شود، در طرح بزرگ «جهاد کبیر» مشارکت نمایند. در این طرح فعالیت های این مجمع عبارت اند از:

– مشاوره علمی و پژوهشی در زمینه فرق و ادیان
– پاسخگویی و ارشاد در موضوع فرق و ادیان
– برگزاری دوره های عمومی و تخصصی نقد فرق و ادیان
– برگزاری جلسات کارگاهی نقد و بررسی فرق و ادیان
– نقد و تدوین فیلم ها و کلیپ های فرق و ادیان
– برگزاری اردوهای علمی اماکن مقدس ادیان
– گفتگو بر پایه منطق و استدلال با پیروان مذاهب
– انتشار کتاب با موضوع فرق و ادیان